Berlin GA_PS --- 121          Wedding / U-Bhf Pankstraße
2          Wedding / An der Panke

back to photos' home / zurück zur Photo-Übersicht

back to Berlin GA_PS start page / zum Anfang der Baul_cken


^ToC 1 Wedding / U-Bhf Pankstraße

Wedding / U-Bhf Pankstraße
2011:02:19 13:00:44 --- 52 deg 30' 58.84" N, 13 deg 22' 45.95" E direction indication   189.75 ° ©  ml
Wedding / U-Bhf Pankstraße
2011:02:19 13:01:29 --- 52 deg 33' 9.79" N, 13 deg 22' 53.14" E direction indication   261.75 ° ©  ml
Wedding / U-Bhf Pankstraße
2011:02:19 13:01:12 --- 52 deg 30' 58.84" N, 13 deg 22' 45.95" E direction indication   213.75 ° ©  ml

^ToC 2 Wedding / An der Panke

Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:38:14 --- 52 deg 33' 9.37" N, 13 deg 22' 54.04" E direction indication   241 ° ©  ml
Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:39:17 --- 52 deg 33' 9.37" N, 13 deg 22' 54.04" E direction indication   308 ° ©  ml
Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:40:12 --- 52 deg 33' 9.37" N, 13 deg 22' 54.04" E direction indication   326.25 ° ©  ml
Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:38:53 --- 52 deg 33' 9.37" N, 13 deg 22' 54.04" E direction indication   299.5 ° ©  ml
Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:40:56 --- 52 deg 33' 30.58" N, 13 deg 23' 0.29" E direction indication   350.5 ° ©  ml
Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:41:56 --- 52 deg 33' 30.79" N, 13 deg 23' 0.37" E direction indication   241.75 ° ©  ml
Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:53:12 --- 52 deg 33' 51.95" N, 13 deg 23' 9.78" E direction indication   323 ° ©  ml
Wedding / An der Panke
2011:02:19 13:54:27 --- 52 deg 33' 57.24" N, 13 deg 23' 12.87" E direction indication   278 ° ©  ml

back to photos' home / zurück zur Photo-Übersicht

back to Berlin GA_PS start page / zum Anfang der Baul_cken


markuslepper.eu        2011-07-29_21h06        Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!
produced with eu.bandm.metatools.d2d    and    XSLT    FYI view page source text