Berlin GA_PS --- 71          Am Moritzplatz
2          Prinzenstr., gen Westen
3          Neukölln, Flughafenstr.

back to photos' home / zurück zur Photo-Übersicht

back to Berlin GA_PS start page / zum Anfang der Baul_cken

next Berlin GA_PS page / nächste Baul_cken-Seite


^ToC 1 Am Moritzplatz

Am Moritzplatz
2010:10:31 13:49:50 --- 52 deg 22' 32.66" N, 13 deg 38' 57.62" E direction indication   178 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:50:56 --- 52 deg 30' 14.33" N, 13 deg 24' 38.44" E direction indication   117 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:52:11 --- 52 deg 30' 12.92" N, 13 deg 24' 39.76" E direction indication   162 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:53:13 --- 52 deg 30' 11.21" N, 13 deg 24' 38.24" E direction indication   230.25 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:54:38 --- 52 deg 30' 10.04" N, 13 deg 24' 38.97" E direction indication   122.5 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:55:09 --- 52 deg 30' 10.04" N, 13 deg 24' 38.97" E direction indication   172.5 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:54:14 --- 52 deg 30' 10.25" N, 13 deg 24' 39.11" E direction indication   169.5 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:57:08 --- 52 deg 30' 10.04" N, 13 deg 24' 38.97" E direction indication   113 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:53:21 --- 52 deg 30' 11.13" N, 13 deg 24' 38.14" E direction indication   241.5 ° ©  ml

Gegenschüsse:

Am Moritzplatz
2010:10:31 13:53:02 --- 52 deg 30' 11.39" N, 13 deg 24' 38.46" E direction indication   48 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:54:48 --- 52 deg 30' 10.04" N, 13 deg 24' 38.97" E direction indication   27.25 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:55:16 --- 52 deg 30' 10.04" N, 13 deg 24' 38.97" E direction indication   329.75 ° ©  ml

Oranienstraße / beim Moritzplatz:

Oranienstraße / beim Moritzplatz:
2011:02:11 14:21:26 --- 52 deg 30' 58.84" N, 13 deg 22' 45.95" E direction indication   278.5 ° ©  ml
Oranienstraße / beim Moritzplatz:
2011:02:11 14:21:57 --- 52 deg 30' 58.84" N, 13 deg 22' 45.95" E direction indication   238.75 ° ©  ml

^ToC 2 Prinzenstr., gen Westen

Am Moritzplatz
2010:10:31 13:57:20 --- 52 deg 30' 9.62" N, 13 deg 24' 36.23" E direction indication   259.25 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:57:31 --- 52 deg 30' 9.58" N, 13 deg 24' 36.13" E direction indication   274.5 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:57:54 --- 52 deg 30' 9.58" N, 13 deg 24' 36.13" E direction indication   291.75 ° ©  ml
Am Moritzplatz
2010:10:31 13:58:10 --- 52 deg 30' 9.58" N, 13 deg 24' 36.13" E direction indication   282.75 ° ©  ml

^ToC 3 Neukölln, Flughafenstr.

Flughafenstr.
2010:10:31 14:23:26 --- 52 deg 30' 9.89" N, 13 deg 24' 35.30" E direction indication   152 ° ©  ml
Flughafenstr.
2010:10:31 14:24:28 --- 52 deg 28' 52.16" N, 13 deg 25' 33.40" E direction indication   91 ° ©  ml
Flughafenstr.
2010:10:31 14:24:39 --- 52 deg 28' 52.08" N, 13 deg 25' 34.57" E direction indication   182.25 ° ©  ml
Flughafenstr.
2010:10:31 14:24:47 --- 52 deg 28' 52.48" N, 13 deg 25' 35.49" E direction indication   42.5 ° ©  ml
Flughafenstr.
2010:10:31 14:25:43 --- 52 deg 28' 55.21" N, 13 deg 25' 37.45" E direction indication   104.75 ° ©  ml
Flughafenstr.
2010:10:31 14:26:05 --- 52 deg 28' 55.04" N, 13 deg 25' 38.57" E direction indication   26.75 ° ©  ml

back to photos' home / zurück zur Photo-Übersicht

back to Berlin GA_PS start page / zum Anfang der Baul_cken

next Berlin GA_PS page / nächste Baul_cken-Seite


markuslepper.eu        2011-07-29_21h10        Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!
produced with eu.bandm.metatools.d2d    and    XSLT    FYI view page source text